Om Ägglossningstest - Vad menas med stegring?

Ägglossning stegring

 

Ägglossningen sker inte under en dag utan fungerar som en kurva upp och ned, detta kallas stegring där man normalt har störst chans att bli gravid när stegringen når sin topp och dygnen efter detta.

Generellt kan man säga att testet är positivt när testlinjen är lika stark eller starkare jämfört med kontrollinjen. Men det viktiga är att jämföra hur testlinjen förändras dag för dag. Det är därför bra att spara alla test och skriva datum/dag på dem. När man sedan lägger upp dem bredvid varandra kan man jämföra hur testlinjens styrka har förändrats dag för dag. En typisk LH-stegring är när testlinjen är mycket starkare än det normala. Dagen före stegringen brukar då också vara lite starkare än normalt och även dagen efter stegringen. Om du varje dag i cykeln får samma styrka och aldrig någon stegring kan det vara en bra idé att testa två gånger per dag. Ibland finns risk att man missar stegringen.

När du har hittat tidpunkten för stegringen så räkna 24-36 timmar framåt för att hitta bästa tidpunkt för befruktning.

Visar 5 produkter