Om Graviditetstest - Olika sorters graviditetstest

Graviditestester Samtliga

 

Principen för alla graviditetstest är densamma; att ge utslag för hormonet hCG, som är en utmärkt markör för graviditet. Skillnaden mellan olika sorters tester är känsligheten och hur man läser av resultatet. 

 

Olika graviditetstest:

Sticka - Ett säkert och billigt test som oftast ger dig ett resultat efter ca 45 sekunder. Du ska uppsamla ett urinprov i en bägare, vartefter en liten del av stickan sedan doppas ned i urinen. Kom ihåg att alltid läsa bruksanvisningen noga för varje enskild test.

 

Sticka graviditetstest

 

Stav - Ett hygieniskt test som är lätt och säkert att använda. Du behöver inte uppsamla urin i en bägare först, utan kan kissa direkt på staven. Praktiskt om du inte har tillgång till en bägare när du ska testa. Det finns en del tester som även ger resultat digitalt för att inte vara osäker på resultatet, samt att vissa test även kan visa hur många veckor gravid du är vid ett positivt resultat.

 

Stav Graviditetstest

 

Kassett - En kassett kan bekräfta en graviditet redan 7 dagar efter befruktning. Samla upp urin i den medföljande behållaren och använd därefter den medföljande pipetten för att doppa rätt mängd urin ner i kassetten. Denna form av graviditetstest är populär och använd även inom hälso- och sjukvården.

 

De flesta graviditetstest är konstruerade kring en teststicka som suger upp urin och visar ett positivt testresultat genom att visa en färgad linje, en så kallad färgindikator. Utöver att visa en färgad linje vid ett positivt testresultat finns det ytterligare en färgad linje som är en inbyggd kvalitetskontroll. Om linjen för kvalitetskontroll syns har testet fungerat korrekt.

För att göra det enklare för användaren att tolka testresultatet och minimera risken för missförstånd finns det även graviditetstest med digital indikator. Testresultatet presenteras här för användaren som ord eller bild på en display; det kan exempelvis stå "Gravid" eller "Inte gravid" med ord. Graviditetstest med digital indikator fungerar på samma sätt som test med färgindikator. Den enda skillnaden är att avläsningen på ett digitalt test sker med hjälp av en fotosensor. Inuti ett digitalt graviditetstest finns en sticka med färgindikator. Digitala tester är i regel dyrare än tester med färgindikator.

 

Visar 3 produkter