Hur fungerar ägglossningstest?

Hur fungerar ett ägglossningstest?

Kroppen är normalt sett fruktbar i en femdagarsperiod som infaller runt ägglossningen. Det är alltså möjligt att bli gravid från samlag tre dagar före, under, och en dag efter ägglossning.

Ägglossningen inträffar vanligtvis omkring två veckor före nästa mens. Det är på den här dagen, samt dagen innan, som kroppen är mest fertil och har störst chans att bli befruktad.  Under samma period ökar också produktionen av det kvinnliga könshormonet östrogen. Detta leder till att slemmet i livmoderhalsen blir tunnare så att spermier ska få det lättare att ta sig igenom och nå till ägget. Att känna till vilka dessa dagar är kan alltså öka chanserna för att bli gravid.

Med en regelbunden menscykel är det möjligt att räkna ut ungefär när ägglossning kommer ske. Detta genom att helt enkelt räkna 14 dagar bakåt från när nästa mens borde inträffa. Men man kan också använda ett ägglossningstest för att hitta den exakta dagen med 99 procents säkerhet.

Hur ägglossningstestet funkar och används

De vanligaste ägglossningstesten är självtest som fungerar på ungefär samma vis som graviditetstest. De kommer i formen av teststickor, -stavar eller -kassetter som mäter hormonvärdet i urin. Testerna reagerar när det kommer i kontakt med hormonet LH (luteiniserande hormon) som börjar utsöndras, eller "stegra", 24 till 36 timmar före ägglossning.

Innan man använder ett ägglossningstest bör man räkna ut det ungefärliga datumet då den bör inträffa utifrån sin menscykel.  Det första testet gör man någon eller några dagar innan detta datum. Se till att läsa bipacksedeln noggrant, dels så att testet blir genomfört på rätt sätt och dels för att veta hur man avläser resultatet.

Vid ett negativt provsvar bör testet upprepas samma tid dagen efter, och sedan upprepas igen nästa dag, tills det visar ett positivt resultat. Det signalerar att stegringen har börjat, och att kroppen högsta möjliga fruktbarhet under nästkommande två dygn. Om några test blir över efter ett positivt resultat kan dessa sparas tills efter nästa mens, och ägglossningen börjar på nytt.

Nu vet du hur ägglossningstest fungerar. Hos oss på Testlagret kan du beställa pålitliga svensktillverkade test som skickas direkt hem till dörren. 

Till våra ägglossningstester.