Hur fungerar ägglossningstest?

De vanligaste ägglossningstesten är självtest som fungerar på ungefär samma vis som graviditetstest. De kommer i formen av teststickor, -stavar eller -kassetter som mäter hormonvärdet i urin. Testerna reagerar när det kommer i kontakt med hormonet LH (luteiniserande hormon) som börjar utsöndras, eller "stegra", 24 till 36 timmar före ägglossning.

Innan man använder ett ägglossningstest bör man räkna ut det ungefärliga datumet då den bör inträffa utifrån sin menscykel.  Det första testet gör man någon eller några dagar innan detta datum. Se till att läsa bipacksedeln noggrant, dels så att testet blir genomfört på rätt sätt och dels för att veta hur man avläser resultatet.

Vid ett negativt provsvar bör testet upprepas samma tid dagen efter, och sedan upprepas igen nästa dag, tills det visar ett positivt resultat. Det signalerar att stegringen har börjat, och att kroppen högsta möjliga fruktbarhet under nästkommande två dygn. Om några test blir över efter ett positivt resultat kan dessa sparas tills efter nästa mens, och ägglossningen börjar på nytt.

Nu vet du hur ägglossningstest fungerar. Hos oss på Testlagret kan du beställa pålitliga svensktillverkade test som skickas direkt hem till dörren.