Varför får mina graviditetstest ett konstigt spökstreck?

Fråga
Jag har flera gånger testat med era graviditetstest, men jag och många andra har fått spökstreck. Har läst att era test håller hög kvalitet. Är det fel på de test jag fått? 

Svar
Vi får många frågor om s.k. spökstreck. För att förtydliga detta fenomen måste vi berätta lite om hur ett graviditetstest är konstruerat. Alla graviditetstest på marknaden fungerar efter samma grundprincip, även de digitala testerna. Testets uppsugningsdel för urinen med s.k. kapillärkraft upp till det område där du avläser resultatet. I detta område finns färgämnen (reagenser) som är sprejade med ett speciellt munstycke i två linjer (kontrollinjen och testlinjen). Testlinjens färgämnen reagerar på graviditetshormonet hCG och blir rödare och rödare ju mer hormon som finns i urinen. Kontrollinjen reagerar helt enkelt med vätska för att kontrollera att urinen sugits upp förbi testlinjen. Det är därför som kontrollinjen alltid är längst ifrån testets uppsugningsdel.

Eftersom testlinjen innehåller färgämne som resten av testet inte innehåller så skiljer ytan sig något från resten av testet. Om man studerar ett oanvänt graviditetstest riktigt nära kan man se denna skillnad. När urin sedan sugs upp i testet blir oftast testets resultatdel färgat av urinen och av de färgämnen som finns i testet och testlinjens yta reagerar något olika i jämförelse med resten av resultatytan. Detta får konsekvensen att testlinjens nyans på ett negativt test kan få en lite annorlunda färgnyans. Ofta upplevs den av ögat som grå/vit-aktig. På grund av testets konstruktion är detta fenomen oundvikligt och kan återfinnas på alla graviditetstest på marknaden, oavsett märke. Det är ingen kvalitetsbrist. Ett positivt graviditetstest har ALLTID en testlinje som är färgad i en viss färg, för Testlagrets graviditetstest är färgen röd. Om du ser att testlinjen syns, men inte i en röd / lila / rosa nyans ska testet anses som negativt.

Graviditetstest_spokstreck

Ett munstycke som används för att spreja ut ett graviditetstests test- och kontrollinjer.

Omnämnda produkter & kategorier

  1. Graviditetstest