Ger graviditet utslag på ett ägglossningstest?

Fråga
Jag använder ägglossningstest och undrar om dessa också kan utslag på graviditet?

Svar
Ägglossningstest ger utslag på ett hormon som heter Luteiniserande hormon (LH). LH och hCG, som ett graviditetstest reagerar på, är två väldigt lika hormoner. Ett ägglossningstest kan inte se någon skillnad på de båda hormonerna och ger alltså utslag på både LH och hCG. Det är således sant att ett ägglossningstest rent tekniskt också kan användas som ett graviditetstest. Det är dock ingenting man ska göra eftersom testet inte kan se skillnad på ägglossning eller graviditet, vilket gör det mycket mindre pålitligt jämfört med ett graviditetstest som enbart ger utslag för graviditet och inte ägglossning. Om du får starkt positivt på ett ägglossningstest många dagar i följd är det troligt att du är gravid. Gör då ett graviditetstest direkt.

Starkt positivt agglossningstest

Exempel på ett mycket starkt positivt ägglossningstest. Misstänkt graviditet.

Omnämnda produkter & kategorier

  1. Ägglossningstest
  2. Graviditetstest