Testlinjen blir svagare och svagare efter positivt graviditetstest

Fråga
Jag testade positivt på ett graviditetstest för ett tag sedan, men nu när jag testar igen är testet negativt och testlinjen blir svagare och svagare. Är det fel på testet?

Svar
Cirka 20% av alla graviditeter slutar i ett tidigt missfall (s.k. prekliniskt missfall/missfall innan graviditet har bekräftats). Det kan hända att ett test ger positivt resultat, men att en ny provtagning vid senare tillfälle visar negativt resultat. Detta beror oftast på att graviditeten avslutats i ett tidigt missfall och därför producerar inte kroppen längre hormonet hCG. Ju tidigare du testar desto större är risken att du upptäcker ett tidigt missfall som du annars varit ovetande om. Testet kan också visa negativt efter ett tidigare positivt resultat då halten av hCG precis efter befruktningen är låg. Ibland kan halten vara så låg att det ligger precis på gränsen för vad ett graviditetstest kan upptäcka. En annan orsak till att testet efter ett tidigare positivt reultat visar negativt kan vara att hormonkoncentrationen i urinen har varierat från dag till dag. Det är bäst att testa med morgonurinen eftersom den innehåller högst koncentration av hCG.

Omnämnda produkter & kategorier

  1. Graviditetstest