Hur tidigt kan man testa med graviditetstest?

Fråga
Hur tidigt kan testa egentligen? Jag har läst på Internet att man kan testa positivt redan någon dag efter ägglossning.

Svar
Det varierar mellan olika graviditetstest. Testlagrets graviditetstest har en känslighet på cirka 25 IU/L, vilket är den vanligaste känsligheten. Som absolut tidigast kan man testa sju dagar efter befruktning / ägglossning. Testets pålitlighet blir dock väldigt mycket lägre än 99,5% om man testar så pass tidigt. Rekommendationen är att testa först efter dagen för beräknad mens. Oavsett vad som skrivs på Internet är det medicinskt omöjligt att testa positivt tidigare än 7 dagar efter ägglossning. Troligen har man istället missuppfattat vilken dag i cykeln man utförde testet. 

Omnämnda produkter & kategorier

  1. Graviditetstest